Επικοινωνήστε μαζί μας: +357 22 889759

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Χαιρετισμός Προέδρου
κ.Απόστολος Ψαράς

Ο Σύνδεσμος ιδιωτικών Φροντιστηρίων Κύπρου σας καλωσορίζει στη νέα του σύγχρονη και δυναμική ιστοσελίδα, όπου μπορείτε να βρείτε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου καθώς και πληροφορίες σχετικά μ’ αυτόν. Καλή περιδιάβαση.

Η ιστοσελίδα αποτελεί σημαντικό εργαλείο πληροφόρησης, τόσο για τα μέλη και μη καθώς και για το κοινό που επιθυμεί να ενημερωθεί για τη δράση του Συνδέσμου και κυρίως για τα μέλη του, τα οποία είναι ΟΛΑ αδειούχα και εγγεγραμμένα στο Υπουργείο Παιδείας.

Μέσω αυτού του εργαλείου, επιδιώκεται η σύσφιξη των σχέσεων των μελών και η επίλυση τυχόν προβλημάτων που ήθελαν τυχόν προκύψουν.

Οι δικές σας ιδέες και εισηγήσεις θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τη ιστοσελίδα μας, η οποία αποτελεί δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ μας. Σας καλούμε να συμμετάσχετε στις προσπάθειες μας και να στηρίζετε το Σύνδεσμό μας ώστε η φωνή μας να αποκτήσει δύναμη.

Κλείνοντας θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο που θα διαθέσετε στην περιήγηση της ιστοσελίδας, είμαι δε βέβαιος ότι και με τις δικές σας εισηγήσεις και απόψεις θα βελτιώσουμε, ακόμη περισσότερο τις παρεχόμενες μας υπηρεσίες.

Αναζήτηση Μαθημάτων

Παράνομα Φροντιστήρια