Επικοινωνήστε μαζί μας: +357 22889722

1. Οι ιδιοκτήτες και οι διευθυντές των φροντιστηρίων πρέπει να έχουν πάντα στο μυαλό ότι κατά κύριο λόγο εκτελούν λειτούργημα, κρατώντας την τιμή και την αξιοπρέπεια του επαγγέλματος.

2. Οι ιδιοκτήτες και διευθυντές πρέπει να σέβονται τους συναδέλφους ιδιοκτήτες άλλων φροντιστηρίων και να λειτουργούν με τρόπο που να μην επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα με αθέμιτο τρόπο τα συμφέροντα τους.

Αθέμιτοι τρόποι θεωρούνται: παραπλανητική διαφήμιση ή διαφήμιση/δυσφήμιση σε βάρος συναδέλφων, προσπάθεια επηρεασμού γονιών ή μαθητών σε βάρος άλλων συναδέλφων, προσπάθεια επηρεασμού καθηγητών του Δημοσίου υπέρ των μαθητών τους και η καταβολή προμηθειών άμεσα ή έμμεσα για την προσέλκυση μαθητών κ.α.

3. Τα μέλη του Συνδέσμου πρέπει να έχουν σε περίοπτη θέση το έμβλημα του Συνδέσμου και να αναφέρουν σε όλα τα έντυπα/διαφημίσεις ότι είναι μέλη του Συνδέσμου.

4. Πρέπει να τηρούνται τα κατώτερα όρια διδάκτρων που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου.

5. Πρέπει να γίνεται προσπάθεια να τηρούνται οι επίσημες αργίες, στα πλαίσια των δυνατοτήτων των φροντιστηρίων.

6. Κανένα από τα μέλη του Συνδέσμου μας δεν πρέπει να απασχολεί μη προσοντούχους καθηγητές ή καθηγήτριες.

7. Κανένα από τα μέλη του Συνδέσμου μας δεν πρέπει να απασχολεί άμεσα ή έμμεσα καθηγητές του Δημοσίου.

8. Τα μέλη του Συνδέσμου έχουν την υποχρέωση να αναφέρουν αμέσως και μόνο στο Διοικητικό Συμβούλιο οποιαδήποτε παρανομία αντιληφθούν ότι γίνεται  είτε από διορισμένους καθηγητές, είτε από μη προσοντούχα άτομα ή μη αδειούχα φροντιστήρια ακόμα και αν η παρανομία έχει σχέση με μέλος του Συνδέσμου.

9. Πρέπει να προσπαθούμε πάντα να παρέχουμε στους μαθητές μας την καλύτερη ποιότητα μόρφωσης, γιατί μόνο έτσι πετυχαίνουμε τους στόχους μας.

10. Πρέπει να προσπαθούμε πάντα για την προστασία και το καλό όνομα του επαγγέλματος μας.

11. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να καλεί τα μέλη του Συνδέσμου μας που δεν τηρούν τον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας να συμμορφωθούν και όπου δεν γίνεται κατορθωτό να επιβάλλει τις κατάλληλες κυρώσεις σύμφωνα με το καταστατικό.

 

Αναζήτηση Μαθημάτων