Επικοινωνήστε μαζί μας: +357 22889722

Αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Κύπρου, συναντήθηκε στις 24.5.2022 με την πρόεδρο της Βουλής κα  Αννίτα Δημητρίου, για να την ενημερώσει για διάφορα θέματα /προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Ηρόδοτος Νεοφύτου, παρουσίασε και ανέπτυξε  τα πιο κάτω θέματα, για ενημέρωση της προέδρου του Κοινοβουλίου και για ανταλλαγή απόψεων.

  • Η μοριοδότηση των εκπαιδευτικών που εργάζονται στα ιδιωτικά φροντιστήρια.Με την επιχειρηματολογία του Προέδρου του ΣΙΦΚ, σχετικά με τη μοριοδότηση των εργαζομένων εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά φροντιστήρια συμφώνησε απόλυτα  η πρόεδρος της Βουλής, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι πάνω από όλα μετρά η εμπειρία και το  γεγονός της μη αποστασιοποίησης από το αντικείμενο. 
  • Αλλαγή ωραρίου, έλευσης και αναχώρησης των μαθητών του δημοσίου. Όσον αφορά την αλλαγή του ωραρίου, η πρόεδρος της Βουλής, επιβεβαίωσε οτι υπάρχει σκέψη για το εν λόγω θιέμα, η οποία συζητείται και παράλληλα ετοιμάζεται η σχετική μελέτη.
  • Εφαρμογή υποχρεωτικού ολοήμερου στο δημόσιο. Όσον αφορά το υποχρεωτικό ολοήμερο, η πρόεδρος της βουλής διευκρίνισε ότι θα το διερευνήσει διότι πιστεύει ότι η εξαγγελία για το υποχρεωτικό ολοήμερο αφορά τη δομή και όχι την παραμονή των παιδιών υποχρεωτικά στα ολοήμερα.
  • Απάλειψη της πρόνοιας 11.3 του Περί ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και για άλλα συναφή θέματα  Νόμου του 2018 (117(Ι)/2018. “κανένα πρόσωπο δεν δύναται να είναι διευθυντής ή να περιλαμβάνεται στο διδακτικό προσωπικό Ιδιωτικών Φροντιστηρίων μετά τη λήξη του σχολικού έτους, κατά το οποίο αυτός έχει συμπληρώσει το εξηκοστό όγδοο (68) έτος της ηλικίας του.” 

Με την εισήγηση του Συνδέσμου, ότι η πρόνοια πρέπει να απαλειφθεί, συμφώνησε και η κα Δημητρίου λέγοντας ότι είναι θέμα του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο αφού υποβάλει  σχετική τροποποίηση του νόμου η βουλή αμέσως θα το υποστηρίξει.

Η κα Αννίτα Δημητρίου επιβεβαίωσε την αντιπροσωπεία του ΣΙΦΚ, ότι ο ΣΙΦΚ θα καλείται όταν οι κοινοβουλευτικές επιτροπές συζητούν θέματα που αφορούν άμεσα η έμμεσα τον κλάδο της εκπαίδευσης.

Αναζήτηση Μαθημάτων