Επικοινωνήστε μαζί μας: +357 22889722

Το διαχρονικό πρόβλημα της αναγνώρισης της υπηρεσίας των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε νόμιμα εγκεκριμένα ιδιωτικά Φροντιστήρια, αποτελεί μεγάλο θέμα/πρόβλημα για το Σύνδεσμο Ιδιωτικών Φροντιστηρίων, το οποίο προσπαθεί εδώ και δύο δεκαετίες να το θέσει σε μια σωστή βάση.

Ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Κύπρου (ΣΙΦΚ), ο οποίος από της ίδρυσης του λειτουργεί υπό την αιγίδα του ΚΕΒΕ, έθεσε ενώπιον της Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, μετά από παρότρυνση και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, σημαντική πρόταση όσον αφορά το θέμα, για γραπτή γνωμοδότηση, με αρκετά οφέλη για τους καθηγητές,  μαθητές , κράτος και γενικότερα την κυπριακή κοινωνία.

Η αναγνώρισης της υπηρεσίας για σκοπούς μοριοδότησης θα αποτελεί σίγουρα ισχυρό κίνητρο για τους νέους εκπαιδευτικούς για να επιδιώκουν να εργαστούν σε νόμιμα ιδιωτικά φροντιστήρια αποφεύγοντας έτσι, εξ ανάγκης, να παρανομήσουν. Θα επιδιώκουν συνεχώς τη βελτίωση, που θα ωφελήσει τους ίδιους, τους μαθητές τους αλλά και το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Επίσης, τα εγκεκριμένα φροντιστήρια συχνά παρέχουν τα απαραίτητα υλικοτεχνικά μέσα για να προσφέρουν ποιοτική εκπαίδευση.

Η λειτουργία παράνομων ιδιωτικών φροντιστηρίων, αποτελεί παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας, καθώς δεν πληρούν τις απαραίτητες πολεοδομικές και συνθήκες ασφάλειας εργασίας για τους καθηγητές και τους μαθητές τους, ενώ δεν ελέγχονται  από το ΥΠΑΝ την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες.

Με την πρόσληψη των νέων εκπαιδευτικών στα νόμιμα ιδιωτικά φροντιστήρια θα αποφευχθεί η παραοικονομία και η φοροδιαφυγή που δημιουργεί αδικαιολόγητη επιβάρυνση για τους νόμιμους πολίτες αλλά και της κοινωνίας γενικότερα. Με την μοριοδότηση δεν θα υπάρξει καμία απολύτως επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς θα αντιμετωπισθούν σαν πρωτοδιόριστοι από τη Δημόσια Υπηρεσία και δεν θα ισχύει αναδρομικά, απλά θα ανεβάζει τους νέους καθηγητές στην κλίμακα των διορισίμων.

Στα νόμιμα ιδιωτικά φροντιστήρια ελέγχεται η ποιότητα της φροντιστηριακής μόρφωσης και αυτό βοηθά τα μέγιστα στην εξέλιξη της εκπαίδευσης των εκεί εκπαιδευτικών. Έτσι εκπαιδευτικοί που εργάστηκαν για χρόνια σε ιδιωτικά φροντιστήρια, θα προσφέρουν, από την πρώτη κιόλας μέρα της πρόληψης τους, υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, διότι θα έχουν την απαιτούμενη εμπειρία και τα αναγκαία εφόδια. Η αγάπη, η μεταδοτικότητα και η προσέγγιση αποτελούν βασικές προϋποθέσεις ώστε ο μαθητής να έχει την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση. Έτσι διασφαλίζεται η δημόσια εκπαίδευση και γίνεται πιο αποτελεσματική με τους έμπειρους, ελεγμένους και καταρτισμένους εκπαιδευτικούς.
Στη σημερινή πραγματικότητα, κράτος και γονείς δαπανούν τεράστια ποσά για την Παιδεία.

Η πρόταση για μοριοδότηση των καθηγητών που εργάζονται σε νόμιμα ιδιωτικά φροντιστήρια είναι μια λογική και δίκαιη πρόταση που θα έχει πολλαπλά οφέλη για όλους και που αξίζει να εξεταστεί σοβαρά από το ΥΠΑΝ.

Το ΚΕΒΕ και ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Κύπρου εκφράζουν την ετοιμότητα τους να συμπράξουν στην προσπάθεια αυτή, ιεραρχώντας τον τομέα της εκπαίδευσης ψηλά στις προτεραιότητες τους.

Αναζήτηση Μαθημάτων