Επικοινωνήστε μαζί μας: +357 22 889759

Λευκωσία 14.1.2020

 

 

ANAKOINΩΣΗ

H συνδρομή του μέλους (€50)  είναι προπληρωτέα και πρέπει να τακτοποιηθεί μέχρι την 31ην του μηνός Ιανουαρίου. Μετά από ειδοποίηση θα πρέπει να εξοφληθεί μέχρι την 28ην Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, με χρέωση καθυστέρησης, διαφορετικά, με βάση το καταστατικό διαγράφεται. 

 Η πληρωμή  μπορεί να γίνει με τους πιο κάτω τρόπους:

Α) έκδοση επιταγής στο όνομα ΣΙΦΚ,. Να σταλεί Τ.Κ. 21455, 1509 Λευκωσία

Β) μέσω διαδικτύου. 

    1bank CY16002001940000001200653700

Γ) με κατάθεση στην τράπεζα αρ. λ/σμου 0194-12-006537 

Δ) μέσω JCC ( Δείτε την ανακοίνωση που υπάρχει στην ιστοσελίδα)

 

Άρθρο 7.2 του καταστατικού

7.2. Η τακτοποίηση της συνδρομής των μελών πρέπει να  πραγματοποιείται μέχρι την 31ην Ιανουαρίου τρέχοντος  έτους. Σε περίπτωση που μέλος δεν τακτοποιήσει μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία τη συνδρομή του, καλείται γραπτώς να την τακτοποιήσει μέχρι την 28η Φεβρουαρίου, με χρέωση καθυστέρησης 20% επί του ποσού ανανέωσης , διαφορετικά διαγράφεται.

 

Αναζήτηση Μαθημάτων