Επικοινωνήστε μαζί μας: +357 22 889759

11 Μαρτίου 2020

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Αγαπητοί γονείς,

 

Μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας αναφορικά με τη λήψη μέτρων για την πρόληψη της εξάπλωσης του ιού COVID-19, ανακοινώνουμε τα ακόλουθα μέτρα:

 

1. Αναστολή λειτουργίας όλων των νόμιμων αναγνωρισμένων από την ερχόμενη Παρασκευή 13 Μαρτίου μέχρι και την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020.

2. Εάν κάποιοι συνάδελφοι έχουν την δυνατότητα για μαθήματα interactive μπορούν να τα κάνουν, εφόσον δεν θα έρχεται ο καθηγητής και οι μαθητές σε άμεση επαφή.

3. Τα μαθήματα που θα χαθούν αυτές τις μέρες και για όσο χρειαστεί, θα διευθετήσει το κάθε φροντιστήριο να καλυφθούν με βάση το δικό του πρόγραμμα εντός της σχολικής χρονιάς.

4. Νοείται ότι αν κάποιοι συνάδελφοι έχουν γραμματειακές και διοικητικές εργασίες θα μπορούν να τις πραγματοποιούν αυτές τις μέρες.

5. Ελπίζουμε όλοι ο παράνομοι που διδάσκουν σπίτι τους ή σε άλλους μη εγκεκριμένους χώρους θα συμμορφωθούν με τις συστάσεις. Αυτό βέβαια άπτεται και στην διακριτική ευχέρεια των γονέων που παίρνουν τα παιδιά τους σε παράνομα φροντιστήρια να μην πάρουν τα παιδιά τους για μάθημα αυτές τις μέρες.

 6. Ταυτόχρονα, πρέπει να ανασταλούν οι όποιες διεθνείς εξετάσεις που προγραμματίζονται στο άμεσο μέλλον έτσι ώστε να γίνει ομαλά η προετοιμασία των μαθητών μας αλλά και να μπορέσει να καλυφθεί το χαμένο έδαφος. Γιαυτό τον λόγο αύριο θα έρθουμε σε επαφή με τους εξεταστικούς φορείς που οργανώνουν τέτοιου είδους εξετάσεις για να πιέσουμε όσο γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση.

 

Απόστολος Ψαράς

Προέδρος ΣΙΦΚ

Αναζήτηση Μαθημάτων