Επικοινωνήστε μαζί μας: +357 22 889759

24 Μαρτίου 2020

Προς  Ιδιώτικά Φροντιστήρια Κύπρου, Φροντιστηριούχους  και καθηγητές 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,σσες ,


Ως σύσταση. 

Προς όλους τους συναδέλφους  Φροντιστηριούχους αλλά και καθηγητές φροντιστηρίων. Συνέχεια γίνεται η ερώτηση: Μπορεί ένας ιδιοκτήτης Φροντιστηρίου να με υποχρέωση να κάνω διαδικτυακά μαθήματα από τον χώρο του φροντιστηρίου?

Στο θέμα απαντούμε με τον εξής τρόπο: 

Θα πρέπει να συμφωνήσετε Φροντιστηριούχος  και καθηγητές τις συνθήκες εργασίας. Σίγουρα υπάρχει δυνατότητα να είστε σπίτι προφανώς όταν πρόκειται για εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Εάν όμως ο εργοδότης  σας θέλει να γίνονται από το χώρο του τα μαθήματα, είναι δικαίωμα του εάν πληρή τις προϋποθέσεις που ορίζει το διάταγμα. 

Και εξηγούμαστε:

• ο κάθε καθηγητής να είναι σε ξεχωριστή αίθουσα την ώρα που διδάσκει

• να έχει επαρκεί εξαερισμό αλλά και θέρμανση. 

 

Πιστεύουμε  ότι με καλή συνεννόηση μπορεί να βρεθεί ο τρόπος .

Ευχαριστούμε  για την  συνεργασία.

Απόστολος Ψαράς

Προέδρος ΣΙΦΚ

 

Αναζήτηση Μαθημάτων