Επικοινωνήστε μαζί μας: +357 22 889759

Προς:  Νόμιμα Ιδιωτικά Φροντιστήρια και εκπαιδευτικούς 

Θέμα: Τερματισμός συμβολαίων καθηγητών σε Ιδιωτικά φροντιστήρια και λήψη ανεργιακού

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ως Σύνδεσμος Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Κύπρου απευθυνθήκαμε με επιστολή στην Υπουργό Εργασίας για το πιο πάνω θέμα και είχαμε άμεση ανταπόκριση από το συνεργάτη της Υπουργού κ. Φάνο Κουρουφέξη, τον οποίο και ευχαριστούμε για την εξαιρετική συνεργασία, εδώ και 2,5 μήνες.

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

1. Οι εργαζόμενοι σε Ιδιωτικά Φροντιστήρια, μπορούν με τη λήξη του συμβολαίου τους από την 1η Ιουνίου και έπειτα να αποταθούν στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις για λήψη ανεργιακού επιδόματος, όπως ενδεχομένως έπρατταν και τα προηγούμενα χρόνια.

2. Οι εργαζόμενοι για την εγγραφή τους για ανεργιακό επίδομα, απαραιτήτως να προσκομίσουν βεβαίωση από τον εργοδότη τους, στην οποία να αναφέρεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης του συμβολαίου εργοδότησης τους και κατά συνέπεια προσωρινή διακοπή της εργασίας τους, με δυνατότητα επαναπρόσληψης τους την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

3.  Εργαζόμενοι σε Φροντιστήρια που συμμετείχαν στο σχέδιο αναστολής εργασιών και θα υποβάλουν αίτημα για ανεργιακό επίδομα, σε μεταγενέστερο στάδιο, θα κληθούν να προσκομίσουν συμβόλαιο εργοδότησης, στο οποίο καταγράφεται η ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσης του συμβολαίου και κατά συνέπεια δεν υπάρχει απόλυση και παραβίαση των όρων του σχεδίου αναστολής εργασιών.

Είμαστε στη διιάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Απόστολος Ψαράς 
Προέδρος ΣΙΦΚ

 

Αναζήτηση Μαθημάτων