Επικοινωνήστε μαζί μας: +357 22 889759

Προς:    Υπουργό και Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Υγείας

Υπουργό και Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Παιδείας

 

Αγαπητοί κύριοι/κυρίες,

Παρακαλούμε όπως το Υπουργείο Υγείας και Υπουργείο Παιδείας λάβει υπόψη την πιο κάτω εισήγηση του Συνδέσμου Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Κύπρου.

Από 16/3/2021, όπως τα Ιδιωτικά Φροντιστήρια λειτουργήσουν σε συνδυασμό των εξής υφιστάμενων μέτρων:

1. με βάση το τρέχον πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας για την διενέργεια εξετάσεων που γίνονται ήδη στα Ιδιωτικά Φροντιστήρια από  διάφορους φορείς

2. με βάση το τρέχον πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας για διενέργεια rapid test από τους καθηγητές των Φροντιστηρίων καθώς και τους μαθητές άνω των 12 ετών (Γυμνάσιο και Λύκειο)

Επισημαίνουμε για ακόμη μια φορά ότι και τα δυο πιο πάνω είναι ενεργά πρωτόκολλα που υφίστανται και δεν βλέπουμε τον λόγο γιατί ο συνδυασμός των δυο πρωτοκόλλων μαζί να μην μπορεί να εφαρμοστεί και στα Ιδιωτικά Φροντιστήρια, που έχουν λιγότερους από τους μισούς μαθητές στις τάξεις σε σχέση με τα Δημόσια και Ιδιωτικά σχολεία.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Ηρόδοτος Νεοφύτου,
Πρόεδρος ΔΣ ΣΙΦΚ.

 

Αναζήτηση Μαθημάτων