Επικοινωνήστε μαζί μας: +357 22 889759

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12/04/2021 τηλεδιάσκεψη του ΔΣ του Συνδέσμου Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Κύπρου με το Δρ. Γιώργο Κουτσίδη (ΠΛΕ Προϊστάμενο Ιδιωτικής Εκπαίδευσης).

Συζητήθηκαν διάφορα θέματα και προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Ιδιωτικά Φροντιστήρια.

Τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν ήταν:

Θέμα Α: Συμμετοχή του ΣΙΦΚ στη συμβουλευτική επιτροπή Παιδείας.

Θετικός στην παρουσία ενός μέλους του ΣΙΦΚ υπό το καθεστώς του παρατηρητή, νοουμένου ότι η σχετική νομοθεσία θα τύχει τροποποίησης, έτσι ώστε να το επιτρέπει.

Θέμα Β: Ενημέρωση για τα δρώμενα στην Δημοτική και Μέση εκπαίδευση.

Υπόσχεση ότι θα αποστέλνονται στον ΣΙΦΚ ενημερώσεις (email) για σεμινάρια/ημερίδες, εξεταστέα ύλη και άλλα θέματα που αφορούν την παιδεία τα Ι.Φ./Ι.Ε.Κ.

Θέμα Γ: Φροντιστήρια χωρίς πολεοδομική άδεια. Κάποια φροντιστήρια που αδειοδοτήθηκαν πριν 20-30 χρόνια χωρίς πολεοδομικά κριτήρια.

Η απάντηση του κ. Κουτσίδη ήταν ότι κάθε προβληματική περίπτωση θα εξεταστεί ξεχωριστά αλλά διευκρίνισε ότι δεν μπορούν να γίνουν εκπτώσεις σε θέματα ασφάλειας υγείας των μαθητών.

Θέμα Δ: Παράνομα Φροντιστήρια. 

Το Τμήμα Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας θα συνεργαστεί μαζί μας, καθώς και με άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες για πάταξη της παρανομίας.

ΔΣ Σ.Ι.Φ.Κ.

 

Αναζήτηση Μαθημάτων